Menu

Nye møbler fra HolmrisB8

image
10. februar 2022 kl. 06:43

NYT FRA BESTYRELSEN

10. FEBRUAR 2022

Fodbolden ruller igen

Efter en god lang ”vinterpause” er der igen ved at komme gang i fodbolden. Seniorholdene træner igen, og både førsteholdet og U19 har spillet træningskampe, og her i weekenden er der kunstgræsstævne for U11 og U12 piger og drenge.

Vores nye cheftræner er kommet godt i gang, og vi glæder os til at følge udviklingen hen imod en mere sammenhængende trænerindsats i hele seniorafdelingen. Forhåbentlig vil vi kunne se en bedre udnyttelse af vores ressourcer, et bedre fællesskab og sportslige resultater.

 

Kampklar – både på banen og administrativt

I bestyrelsen har vi et ønske om at lette det administrative arbejde og i højere grad udnytte de administrative værktøjer vi har fra DBU.

Et af værktøjerne er ”Kampklar”. ”Kampklar” er en app. til trænerne, som de kan bruge når de sætter hold, ajourfører medlemmer, og kommunikerer med spillerne. Samtidig kan man fra ”Kampklar” lægge nyheder op på vores hjemmeside med orientering om kampe, kampresultater og meget mere.

Vi ønsker at gøre ”Kampklar” til et fælles værktøj i KIF, og har derfor inviteret alle trænere til et kursus i ”Kampklar” lørdag formiddag d. 26 februar.

 

Nyt klubhus – næsten da

Nyt inventar i klubhuset har længe været et stort ønske for klubben, og de gamle møbler var da også ved at være godt udtjente.

Vi har været så heldige, at HolmrisB8 gennem en af vores forældre, der er ansat i virksomheden, har doneret lettere brugte møbler til både cafeområde, mødelokale og kontor. Møblerne er nu  på plads, og det ser bare godt ud.

Derudover har vi fået tildelt midler fra ”Danske Bank Fonden, Levring, Ans og Kjellerup”, ligesom vi også fik et tilskud fra de midler, der blev uddelt ved opløsningen af Rotary i Kjellerup.

De skal bruges til at skabe et godt miljø i klubhuset med spil, udsmykning o. lign., som forhåbentlig kan være med til at gøre det attraktivt for både børn og voksne at komme ind i klubhuset. Et af vores mål er jo at styrke klublivet, og det håber vi, at bedre og mere spændende rammer i klubhuset kan være med til.

 

Kiosk

På samme måde ønsker vi igen at gøre kiosken til et godt aktiv i klublivet, og det flugter også godt, med mange af de kommentarer vi har fået både dagligt og i vores medlemsundersøgelse. Der er generelt et stort ønske om, at kiosken skal være mere tilgængelig med en øget åbningstid.

Vi har derfor valgt at omorganisere arbejdet i kiosken, og hovedsagelig basere driften på frivillige. Målet er at der bliver så mange, at den enkelte kun skal have nogle få timer om måneden, og så håber vi da også, at dem der kommer til at stå i kiosken finder ud af, at det er en god oplevelse, at være en del af klublivet på den måde.

Vi har etableret et udvalg, der får ansvaret for driften af kiosken, herunder indkøb og bemandingsplan og et hold af frivillige til at stå i kiosken.

Indtil videre består udvalget, af Lily Pedersen, Bent Rasmussen, Niels Jørgen Møller og Brian Winkler Møller. Derudover har 10 -12 frivillige der har meldt sig til at stå i kiosken, men hvis vi skal leve op til vores intentioner om at have åbent i en stor del af den tid der er træning og kampe, har vi brug for endnu flere. Interesserede må meget gerne kontakte Brian på 21218076

I forbindelsen med omorganiseringen af arbejdet i kiosken, med hovedvægten lagt på frivillige, har vi valgt at afslutte samarbejdet med Thomas Duch, der indtil årsskiftet har stået for kiosken. En stor tak til Thomas for hans indsats i klubben.

 

Vi har fået en ny sponsoraftale med Hancock. Den indebærer at vi nu får Hancocks produkter i kiosken og stadionkiosken. Det betyder, at udvalget bliver lidt anderledes, end det vi har haft hidtil. Vi håber at I vil tage godt imod det, og give de nye produkter en chance.

Kiosken åbner i uge 8. I første omgang tirsdag og torsdag fra kl. 19 til 21.

 

Webshoppen

Mange har efterspurgt muligheden for igen at kunne købe sportstøj i webshoppen på vores hjemmeside. Webshoppen har været nede, da hovedparten af det tøj, der var på hjemmesiden var udgået. I næste uge har vi et møde med Sport24, hvor vi udvælger det tøj der skal være på webshoppen, og umiddelbart derefter kan webshoppen forhåbentlig igen bruges.

 

Sponsorarbejdet

Vi er ved at være igennem de sponsoraftaler der udløb med 2021, og som derfor skulle genforhandles. Heldigvis er vi blevet taget godt imod, og vi har stort set fået gentegnet alle aftaler. Det er rigtig godt at opleve den opbakning, der er til klubben fra sponsorerne. Vi er helt afhængige af sponsorindtægterne, hvis vi skal fastholde et højt aktivitets- og ambitionsniveau i klubben.

Vi vil gerne opfordre til, at I alle tænker over, hvem der støtter jeres klub, når I har brug for en håndværker, en bank, en bil, dagligvarer, eller nogle af de andre produkter eller ydelser vores sponsorer kan levere.

Bestyrelsen  arbejder på at finde et hold, der fremover kan tage sig af sponsorarbejdet, så vi både kan være klar til næste runde med gentegning af aftaler, og også opsøgende på at få nye sponsorer til klubben.

 

Frivillige

En grundforudsætning for at en klub som KIF kan fungere, er det store antal frivillige der dagligt hjælper til i klubben. Det er selvfølgelig trænere, men også de mange der yder et praktisk stykke arbejde. Vi er heldigvis godt hjulpet, men med en vision om at KIF skal være en klub i udvikling, og i langt overvejende grad være drevet af frivillige, har vi brug for mange flere. Det kan være til kiosken eller til sponsorarbejdet som beskrevet ovenfor, men også til administrative opgaver, kommunikation, praktiske opgaver og meget mere.

Vi vil altid beskrive opgaverne, så du ved hvad du går ind til, og sørge for at det er tidsmæssigt overkommeligt, men for os er det også væsentlig at du bliver en del af et godt fællesskab, med mange gode oplevelser.

Har du lyst til at være med til at udvikle og holde KIF i gang, som en god og attraktiv klub, eller kender du nogen, der kunne være interesserede, må du meget gerne henvende dig til bestyrelsen gennem Evan på 29436648, eller på mail: formand@kjellerupif.dk

 

Generalforsamling

Vi afholder i år generalforsamlingen mandag d. 28 marts i klubhuset. Vi håber at se rigtig mange.

Vi har en god bestyrelse med 6 bestyrelsesmedlemmer. I forhold til vedtægterne kan bestyrelsen bestå af op til 8 medlemmer. Vi vil meget gerne have et par ekstra folk med i bestyrelsen, så var det noget for dig, eller vil du gerne høre lidt mere om det, må du meget gerne kontakte Evan på 29436648, eller på mail: formand@kjellerupif.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Luk