Menu

Klubbens historie

KIFs oprindelse

Kjellerup IF mangler de første protokoller fra klubbens start. Derfor ved man blot, at Fodboldforeningen Skjold, som var klubbens første navn, blev startet i sommeren 1907. Til gengæld er det en kendsgerning, at foreningen den 4. august 1907 har fået overdraget en fane ved en højtidelighed på det daværende Skovbakken. Fanen var syet af en kreds af damer, hvis mænd alle var med til at tage initiativet, og de tre søm blev slået i af herredsfoged Christopher Krabbe og dennes hustru Marie Krabbe samt murermester Linde.

Den første formand var kommis Alexander Jensen og af andre formænd fra den tid, hvor foreningen hed Skjold, har der blandt andre været landbrugskonsulent Johs. Kristensen, guldsmed S. S. Kloster, politibetjent Peter Kjeldsen, uddeler Sørensen og musikdirektør Bech Bjerregaard.

I begyndelsen spillede man udelukkende private kampe mod naboklubber. Senere lavede man selv lokale turneringer, inden det blev mere officielt med turneringer i Viborg-området. Den første tid var forholdene meget primitive, og der blev spillet rundt omkring i byen, hvor der var lidt græs at spille på. En tid blev der spillet på den gamle Markedsplads ved siden af skolen, hvor Kjellerup hallen ligger. Senere blev der spillet på en mark i Søndergade, hvor Falckstationen er, ligesom området mellem Fredensgade, Nygade og Tværgade blev flittigt benyttet.

Også en mark i Gammel Kjellerup har været brugt til fodboldbane. Det var køerne der slog græsset. Bagefter trak man en snor omkring banen – og det var udelukkende for at holde køerne ude…

Almtoft Fodboldklub ”Stjernen”

Den 19. september 1909 blev der stiftet en ny forening i Kjellerup, nemlig Almtoft Fodboldklub ”Stjernen”, der naturligt havde tilholdssted i den sydlige del af Kjellerup Opland. Her havde man i mange år spillet fodbold, uden dog at have en rigtig klub. Mod denne naboklub havde man mange drabelige kampe.

Det har i alle 100 år været fodbold, der har været KIF´s bærende idrætsgren, men i begyndelsen af 1920´erne kom der også gymnastik på programmet. Svømning (i Hinge sø), fri idræt, håndbold og vintersport blev senere føjet til.

Skjold tog i 1930 navneforandring til Kjellerup Idrætsforening og samtidig blev man tilmeldt Jysk Boldspil Union (JBU). Den højeste række under JBU man kunne spille i var Mesterrækken. Dernæst mellemrække A og B. Først i 1951 skiftede turneringsformen til den man kender i dag med serierne.

Den nye klub arbejdede ihærdigt for at få sit eget idrætsanlæg, og foreningen købte et stykke jord ved Træengen på Sindingsgade, som man gik i gang med at planere og dræne. I første omgang blev der lavet en enkelt bane, men senere købte foreningen mere jord og der blev plads til en opvisningsbane. I 1937 fik man efter tidens forhold, bygget et meget flot klubhus på Træengen.

I 1942 skete en stor fusion i Kjellerup. Fodboldklubben Stjernen, var i mellemtiden blevet indlemmet i De Forenede Sportsklubber i Kjellerup efter at havde ført en noget anonym tilværelse. Den nye store klub fortsatte i navnet Kjellerup Idrætsforening med slagterhusinspektør Axel Johansen som formand.

Den første bestyrelse bestod desuden af kommis Anders Skov, tarmrenser Harry Nielsen og fabriksarbejder Niels Eriksen fra KIF og forvalter Petersen, bankassistent Aage Jensen og Karen Abildskov fra De Forenede sportsklubber.

Efter nogle år med meget stigende medlemstal, blev man i 1946 enige om at dele de mange idrætsgrene op, så KIF udelukkende beskæftigede sig med fodbold, og den nystartede Kjellerup Gymnastikforening skulle tage sig af gymnastik, atletik og håndbold. Senere blev håndbolden ”overdraget” til Levring IF. Kjellerup Gymnastik fejrede i 2006 sit 60. års jubilæum som selvstændig forening.

Før KIF i 1937 fik sit nye flotte klubhus brugte man Højskolehjemmet på Søndergade (det tidligere Madsens Hotel og nu Nordea Bank) samt Restaurant Skovbakken på Vestergade som klubbens samlingssted til møder, generalforsamlinger og klubfester.

Specielt Skovbakken var i næsten et halvt århundrede samlingsstedet i Kjellerup i sommerhalvåret. Den herlige sommerrestaurant blev opført i 1905 i forbindelse med en storslået amtsudstilling. Den yngre generation husker ikke Skovbakken, som nedbrændte i 1951 og som desværre ikke blev genopbygget.

 

Formænd gennem 100 år

Masser af mennesker – ja flere tusinde, har været impliceret i idrætsforeningens virke gennem 100 år. Bla. har der været en række formænd, hvoraf vi har nævnt de første frem til Axel Johansen, der sammen med John Fuglsang, er de eneste der har siddet på posten i mere end 10 år: Henning Wive, Svend Aage Gadegaard, Jens Jensen, Per Bøgelund Madsen, Hans-Jørgen Hørning, Lars Wive, Gunnar Kunst, Ole Sommer, Jens P. Nørgaard, Anders Farsø, Lars Daugaard, Lars Snedker, Jørgen W. Kristensen, John Fuglsang, Peter Hørning, Helle Long og Alfred Larsen.

 

Formænd i gennem tiden i Kjellerup IF:

Kommis Alexander Jensen
Landbrugskonsulent Johs. Kristensen
Guldsmed S. S. Kloster
Politibetjent Peter Kjeldsen
Uddeler Søren Christian Sørensen
Musikdirektør Beck Bjerregaard
Slagterhusinspektør Axel Johansen
Autolakerer Svend Aage Gadegaard
Radioforhandler Poul Vestergaard
Bogtrykker Henning Wive
Forsikringsassurandør Sigurd Høgfeldt
Møbelpolstrer Per Westergaard
Redaktør Svend Faaborg
Post Jens Jensen
Hotelejer Per Bøgelund Madsen
Lærer Hans-Jørgen Hørning
Bogtrykker Lars Wive
Lærer Gunnar Kunst
Bankfuldmægtig Ole Sommer
Købmand Jens P. Nørgaard
Bankfuldmægtig Anders Farsø
Lærer Lars Daugaard
Funktionsleder Lars Snedker
Salgskonsulent Jørgen W. Kristensen
Projektleder John Fuglsang
Investeringsrådgiver Peter Hørning
Lægesekretær Helle Krogh Long
Alfred Larsen
Lars Daugaard
Jens Thomsen
Evan Thorhauge

 

Cheftrænere i KIF

1958: Georg Nielsen
1959: Georg Nielsen
1960: Hjalmar Colind Hansen
1961: Hjalmar Colind Hansen
1962: Hjalmar Colind Hansen
1963: Kaj Holm
1964: Alex T. Hansen
1965: Børge Jensen
1966: Svend Helge Münster
1967: Svend Helge Münster
1968: Svend Helge Münster
1969: Erik Skov
1970: Svend Helge Münster
1971: Svend Helge Münster
1972: Svend Helge Münster
1973: Peter Rose
1974: Poul Erik Johansen
1975: Erik Bundgaard
1976: Erik Bundgaard
1977: Kjeld Thybo
1978: Gunnar Gregersen
1979: Gunnar Gregersen
1980: Gunnar Gregersen
1981: Niels Christensen
1982: Arne Bach
1983: Arne Bach
1984: Søren Olesen
1985: Søren Olesen
1986: Bent Birch
1987: Bent Birch
1988: Søren Bjerre
1989: Søren Bjerre
1990: Lars Grønfeldt
1991: Lars Grønfeldt
1992: Lars Grønfeldt
1993: Ole Pretzmann
1994: Carsten Rasmussen
1995: Kurt Mogensen
1996: Kurt Mogensen
1997: Søren Olesen
1998: Ole Vestergaard
1999: Ole Vestergaard
2000: Ole Vestergaard
2001: Søren Bjerre
2002: Hans Erfurt
2003: Hans Erfurt
2004: Hans Erfurt
2005: Jack Madsen
2006: Jack Madsen
2006/2007: Jack Madsen
2007/2008: Preben Lundby
2008/2009: Henrik Kastbjerg
2009/2010: Henrik Kastbjerg
2010/2011: Tom Søjberg
2011/2012: Tom Søjberg
2012/13 01.07.2012 – 31.12.2012 Tom Søjberg og 01.01.2013 – 30.06.2013 Ralf Pedersen
2013/14 Ralf Pedersen
2014/15 Ralf Pedersen
2015/16 Claus Therkildsen
2016/17 Claus Therkildsen
2017/18 Jonas Dahl
2018/19 Steven Lustü. - Krzysztof Popczynski
2019/20 Krzysztof Popczynski
2020/21 Krzysztof Popczynski
2021/22 Morten Rasmussen

2022/23 Lasse Brobjerg

2023/24 Jakob Brix-Mouritsen

 

Luk