Menu

Vision og målsætning

Vision og målsætning

Kjellerup IF vil være den bedste fodboldklub hvor der er rum til alle, der vil

Værdier:

  • Rummelighed/Hensyn/Tryghed
  • Vi vil tage hensyn til den enkelte og dennes behov – socialt, pædagoisk og sportsligt
  • Vi vil skabe trygge rammer socialt og sportsligt for alle
  • Vi vil skabe plads til alle, både dem der er ambitiøse, og dem der søger et socialt fællesskab på og udenfor banen

Udvikling

  • Vi vil udvikle spillere, trænere, ledere og forældre
  • Vi vil udvikle klubbens fysiske rammer
  • Vi vil udvikle både den enkelte og holdet – såvel menneskeligt som sportsligt
  • Vi vil ha’ kvalitet og faglighed i alt hvad vi gør

Respekt

  • Vi forventer at alle respekterer hinanden trods forskelligheder, samt respekterer de af klubben udstukne rammer

Sammenhold

  • Vi vil skabe et godt sammenhold på de enkelte hold, samt et fællesskab på tværs af holdene og i hele klubben
  • Vi vil arbejde for at vi føler os som én klub

Glæde

  • Vi vil skabe gode sociale relationer igennem kammeratskab/klubliv, gode trænere/ledere og livlige aktiviteter
  • Vi vil lade vores aktiviteter være præget af godt humør og positiv ånd

Nærvær

  • Vi vil tage imod alle nye medlemmer i øjenhøjde med udgangspunkt i den enkeltes egenskaber – såvel sportsligt som menneskeligt

Involvering

  • Vi vil vise ansvarlighed overfor klubbens medlemmer og forældre
  • Vi forventer ejerskab og ansvarlighed ved at give medindflydelse til medlemmer og forældre

Ambitioner

  • Vi ønsker at udvikle en vinder kultur
  • Vi ønsker at tiltrække og fastholde trænere/ledere der kan og vil
  • Vi ønsker at udvikle egne trænere…

Visioner/ambitioner

  • 1. holdet i 2. Division
  • 2. holdet i jyllandsserien
  • 3. holdet i serie 3
  • 4. holdet i serie 5
  • 5. holdet i serie 6
  • To U-19 hold placeret i mesterrækken og B1
  • Ca. 600 ungdomsmedlemmer (450 drenge og 150 piger)
  • Ca. 250 seniorspillere

 

Målsætninger

  • Fastholde KIF som egnens førende fodboldklub
  • Anden bedste hold i kommunen
  • Kjellerup på fodboldlandkortet (KIF som brand)
  • Opsøgende i etablering af relevante samarbejdspartnere
  • Tilkøbe/aflønne ydelser og indsatser
  • At skabe og udvikle relationer (arrangementer, stævner af forskellig art)
  • KIF skal være en af de bedste ungdomsklubber i Midtjylland
  • Alle ungdomshold tilbydes en gang årligt Vildbjerg Cup eller lignende
  • Større rekrutteringsgrundlag blandt forældre
  • Større rekrutteringsgrundlag af frivillige leder etc.
  • Tilbyde attraktive og relevante efter- og videreuddannelsesforløb for trænere, ledere etc