Menu

Vision og målsætning

Vision og målsætning

Kjellerup IF vil være den bedste fodboldklub hvor der er rum til alle, der vil

Værdier:

 • Rummelighed/Hensyn/Tryghed
 • Vi vil tage hensyn til den enkelte og dennes behov – socialt, pædagoisk og sportsligt
 • Vi vil skabe trygge rammer socialt og sportsligt for alle
 • Vi vil skabe plads til alle, både dem der er ambitiøse, og dem der søger et socialt fællesskab på og udenfor banen

Udvikling

 • Vi vil udvikle spillere, trænere, ledere og forældre
 • Vi vil udvikle klubbens fysiske rammer
 • Vi vil udvikle både den enkelte og holdet – såvel menneskeligt som sportsligt
 • Vi vil ha’ kvalitet og faglighed i alt hvad vi gør

Respekt

 • Vi forventer at alle respekterer hinanden trods forskelligheder, samt respekterer de af klubben udstukne rammer

Sammenhold

 • Vi vil skabe et godt sammenhold på de enkelte hold, samt et fællesskab på tværs af holdene og i hele klubben
 • Vi vil arbejde for at vi føler os som én klub

Glæde

 • Vi vil skabe gode sociale relationer igennem kammeratskab/klubliv, gode trænere/ledere og livlige aktiviteter
 • Vi vil lade vores aktiviteter være præget af godt humør og positiv ånd

Nærvær

 • Vi vil tage imod alle nye medlemmer i øjenhøjde med udgangspunkt i den enkeltes egenskaber – såvel sportsligt som menneskeligt

Involvering

 • Vi vil vise ansvarlighed overfor klubbens medlemmer og forældre
 • Vi forventer ejerskab og ansvarlighed ved at give medindflydelse til medlemmer og forældre

Ambitioner

 • Vi ønsker at udvikle en vinder kultur
 • Vi ønsker at tiltrække og fastholde trænere/ledere der kan og vil
 • Vi ønsker at udvikle egne trænere…

Visioner/ambitioner

 • 1. holdet i 2. Division
 • 2. holdet i jyllandsserien
 • 3. holdet i serie 3
 • 4. holdet i serie 5
 • 5. holdet i serie 6
 • To U-19 hold placeret i mesterrækken og B1
 • Ca. 600 ungdomsmedlemmer (450 drenge og 150 piger)
 • Ca. 250 seniorspillere

 

Målsætninger

 • Fastholde KIF som egnens førende fodboldklub
 • Anden bedste hold i kommunen
 • Kjellerup på fodboldlandkortet (KIF som brand)
 • Opsøgende i etablering af relevante samarbejdspartnere
 • Tilkøbe/aflønne ydelser og indsatser
 • At skabe og udvikle relationer (arrangementer, stævner af forskellig art)
 • KIF skal være en af de bedste ungdomsklubber i Midtjylland
 • Alle ungdomshold tilbydes en gang årligt Vildbjerg Cup eller lignende
 • Større rekrutteringsgrundlag blandt forældre
 • Større rekrutteringsgrundlag af frivillige leder etc.
 • Tilbyde attraktive og relevante efter- og videreuddannelsesforløb for trænere, ledere etc