Menu

Kontingent

KONTINGENT

Her er klubbens kontingentsatser for 2019. ( Kontingent er helårligt, afregnes forår og efterår )

U6: 400 kr.

U7: 650 kr. 

U8: 700 kr.

U9: 750 kr.

U10: 850 kr.

U11: 850 kr.

U12: 950 kr.

U13: 1100 kr.

U14: 1100 kr.

U15: 1200 kr.

U17: 1300 kr.

U18: 1300 kr.

U19: 1340 kr.

Old boys / Old girls: 200 kr. grundkontingent 

Senior damer: 1500 kr.

Senior herre u. træning: 50 kr. pr kamp

Senior herre m. træning: 1450 kr.

Senior først og andethold: 2100 kr.

Klubbens kasserer håber at medlemmerne tilmelder kontingentbetalingerne til PBS – det gør livet meget lettere for kassereren, og faktisk også for DIG selv.

HUSK at melde adresseændringer til klubbens trænere. Klubbens kasserer bruger p.t. meget tid, og mange spildte portokroner, på at sende indbetalingskort og efterfølgende rykkere til medlemmer af klubben der er flyttet, men som ikke har fået orienteret klubbens trænere omkring det. Faktisk er denne problemstilling blevet værre i de senere år, hvilket skyldes at man jo idag oftest beholder sin mailadresse og sit mobiltelefon nummer når man flytter, og derved let kommer til at glemme at eksempelvis Kjellerup IF også har brug for opdaterede adresseoplysninger